Kundenkät efter utförd flyttning
Vi haft förtroendet att få utföra Din flyttning. Det är vår förhoppning, att vårt arbete har utfallit till Din belåtenhet och att det nästa gång, det är aktuellt med flyttning, Du vill flytta med oss igen.

Nu vill vi med Din hjälp följa upp vårt arbete. Vi ber Dig därför vara vänlig fylla i denna enkät och returnera till oss.

Skala: 1 (underkänt) - 5 (utomordentligt)
Vad tycker Du om:12345
Wermlandsflytt som företag?12345
Fick Du tillräcklig information inför flytten?12345
Kontakt med Wermlandsflytt AB före flyttning?12345
Flyttningsarbetet
- packning & lastning?12345
- lossning & uppackning?12345
- städning?12345
Namn eller kundnr (frivillligt):


Tack för Din medverkan!

Med vänlig hälsning
Wermlandsflytt AB